Lawyers that cross borders to make a difference

Om oss

Lawyers that Cross Borders to Make a Difference

.

Vi är inte bara juridiska rådgivare och jurister utan även erfarna förhandlare

Vårt grundläggande mål är att alltid överträffa våra klienters förväntningar och vara en långsiktig samarbetspartner. För att kunna leverera privat och affärsjuridisk rådgivning av högsta kvalité följer vi våra klienter med stor omsorg i hela deras verksamhet och självklart finns vi där om en tvist skulle uppstå. Vi har omfattande erfarenhet av tvistemålslösning i såväl allmän domstol som i skiljenämnd och flera av våra jurister har mångårig erfarenhet från domstolsväsendet. Vi följer våra klienter genom hela den rättsliga processen och betraktar oss själva som en strategisk partner till vår klient både under möten och diskussioner mellan parterna och vid domstolsförhandlingar.

Internationellt

JUSTITICA & PARTNERS

Vi har återkommande kontakt med advokater och konsulter i Norge, Finland, och Frankrike då vi fungerar som rådgivare åt flera företag för deras gränsöverskridande verksamhet.

Därtill har vi tillgång till ett brett nätverk av specialiserade konsulter i övriga Europa, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Libyen och Tanzania som byggts upp av våra medarbetare och förstärkts sedan år 2005.
  
Vi kan kommunicera med er förutom på svenska och engelska även på finska, ryska och ukrainska. Därtill har vi direkt tillgång till tolk på arabiska.

Hemsidan av Alexander Inci | alexpress.se