Lawyers that cross borders to make a difference

Justitica

Lawyers that cross borders to make a difference

Verksamhetsområden

Kommersiell expertis

 • Allmän juridisk rådgivning och utredning av rättsläget
 • Tvistelösning, tvistemål, förande av talan utom och i domstol
 • Myndighetsfrågor, överklaganden av beslut från Skatteverket, Migrationsverket, Kronofogdemyndigheten och andra myndigheter
 • Avtalsrätt, avtalsförhandling, upprättande av avtal
 • Skatterätt, skatteutredningar och överklaganden
 • Entreprenadrätt
 • Fastighets- och hyresrätt, förvärv, försäljning och hyresavtal
 • Refinansieringslösningar av förvärvslån vid fastighetsbolagsköp
 • Bolagsrätt och kommersiella avtal
 • Commercial Agreements
 • Due diligence: Juridisk due diligence i samband med affärstransaktioner
 • Compliance study EU: Granskning och kontroll av att klientens verksamhet inte bryter mot lagar och bestämmelser
 • Monitoring EU: bevakning av samtliga rättsområden av intresse för klienterna
 • Specialutredningar

Privaträttslig expertis

 • Allmän juridisk rådgivning och utredning av rättsläget
 • Myndighetsfrågor och överklaganden av beslut från Skatteverket, Migrationsverket, Kronofogdemyndigheten med flera
 • Stöd och hjälp med bestridanden av skulder, betalningsförelägganden hos borgenärer, kreditinstitut, Kronofogdemyndigheten och tingsrätten

 

 • Familjerätt och arvsrätt
 • Förmögenhetsförvaltning
 • Justitica AB är registrerat ombud hos Kronofogdemyndigheten, vilket underlättar hanteringen av ärenden

Vi förmedlar rättsskydd och rättshjälp

Du är alltid välkommen att kontakt oss

Hemsidan av Alexander Inci | alexpress.se